2022
אברא קדברא

ישנן הרבה הגדרות למושג המאגיה לאורך ההיסטוריה, והמושג עצמו משתנה מדיסיפלינת מחקר מאחת לשנייה. ועל כן הייתי רוצה להאיר פה דווקא מתוך הגדרה מעולם האנתרופולוגיה, המגדירה מאגיה כמחשבה, או האמונה שבכוחנו להשפיע על המציאות סביבנו באמצעים פרפורמטיבים.

כלומר, מאגיה במובן זה קרובה עד מאוד לפעולת האמנות, בכך שנקודת המוצא שלה נובעת מתוך אמונה עמוקה ובסיסית ביכולת שלנו להניע את מציאות החיים שלנו דרך פעולות סימבוליות או תיאטרליות. 

היהדות בתורה, מנהלת יחסים מורכבים ודואליים עם מושג המאגיה. אנו למדים שהיא דבר מה אסור, הנוגד לעקרונותיה התאולוגיים הבסיסיים, ועם זאת ההיסטוריה היהודית מושרשת עמוק בתוך מנגנון המחשבה המאגי – מקמעות וקערות השבעה, ועד לטקסים מורכבים של טהרה וטומאה, מ”מאגיית מטבח” שמטרתה להניע ולפתור את אתגרי היום יום ועד לדיסיפלינות מחקר שלמות דוגמת המאגיה הקבלית, וקיבלה מעמד של מומחיות בקרב המלומדים של אז ועד היום.

שנת התערוכות “אברא כדברא” כאמור, תנסה לצייר מחדש את הקשר הלא מובן הזה, שבין מנגנון החשיבה המאגי לגוף הידע היהודי המובע דרך פעולה האמנות. 

1.7.22 - 13.5

אם שדי | ליאת דניאלי
אודות התערוכה >

16.9.22 - 14.7

ענג רבות | מיכל אופנהיים
אודות התערוכה >

20.12.22 - 20.10

עבודה זרה | אנושיק
אודות התערוכה >

17.3.23 -29.12.22

אני, היכלות | דורית פלדמן
אודות התערוכה >