2022

שנת התערוכות אברא קדברא | About the Abracadabra Season

ישנן הרבה הגדרות למושג המאגיה לאורך ההיסטוריה, והמושג עצמו משתנה מדיסיפלינת מחקר מאחת לשנייה. ועל כן הייתי רוצה להאיר פה דווקא מתוך הגדרה מעולם האנתרופולוגיה, המגדירה מאגיה כמחשבה, או האמונה שבכוחנו להשפיע על המציאות סביבנו באמצעים פרפורמטיבים.

כלומר, מאגיה במובן זה קרובה עד מאוד לפעולת האמנות, בכך שנקודת המוצא שלה נובעת מתוך אמונה עמוקה ובסיסית ביכולת שלנו להניע את מציאות החיים שלנו דרך פעולות סימבוליות או תיאטרליות. 

היהדות בתורה, מנהלת יחסים מורכבים ודואליים עם מושג המאגיה. אנו למדים שהיא דבר מה אסור, הנוגד לעקרונותיה התאולוגיים הבסיסיים, ועם זאת ההיסטוריה היהודית מושרשת עמוק בתוך מנגנון המחשבה המאגי – מקמעות וקערות השבעה, ועד לטקסים מורכבים של טהרה וטומאה, מ”מאגיית מטבח” שמטרתה להניע ולפתור את אתגרי היום יום ועד לדיסיפלינות מחקר שלמות דוגמת המאגיה הקבלית, וקיבלה מעמד של מומחיות בקרב המלומדים של אז ועד היום.

שנת התערוכות “אברא כדברא” כאמור, תנסה לצייר מחדש את הקשר הלא מובן הזה, שבין מנגנון החשיבה המאגי לגוף הידע היהודי המובע דרך פעולה האמנות. 

Throughout history, the definition of Magic encompassed a multitude of meanings, and continues to vary from one discipline to another. From an anthropological lens, whereby it is conceived as a mode of thought, Magic connotes a belief in our ability to affect our environment using performative action. In this sense, Magic is akin to art insofar as it revolves around a deep-held and intrinsic belief in our capacity to influence our reality through symbolic and theatrical acts.

In the Torah, Magic and Judaism are intertwined in a complex and dualistic relationship, one that is at variance with the latter’s basic theological principles. Yet, Jewish history remains deeply rooted in the logos of Magic, from charms and incantation bowls, to ceremonies of purity and sin, and from “Kitchen Magic”- which aims to resolve quotidian challenges- to entire research disciplines such as Kabalistic Magic- which has been conferred the status of a field of expertise amongst its disciples.

This year’s series of exhibitions, Abra Cadabra, seeks to explicate this amorphous relation, between Magic’s rationale and a Jewish body of knowledge which is expressed through art

1.8.23 - 22.6

אל תפגעי בי לעזבך | רות הלביץ כהן
קטלוג התערוכה >>

2.6.23 - 4.4

רוחא חיה | נטע-לי פלדסמן
טקסט התערוכה >

20.12.22 - 20.10

עבודה זרה | אנושיק
קטלוג התערוכה >

17.3.23 -29.12.22

אני, היכלות | דורית פלדמן
אודות התערוכה >

1.7.22 - 13.5

אם שדי | ליאת דניאלי
קטלוג התערוכה >>

16.9.22 - 14.7

ענג רבות | מיכל אופנהיים
קטלוג התערוכה >