הסלון | THE SALON

הסלון הוא חלל תצוגה המוקדש לעבודות לעבודות מולטימדיה של יוצרים ויוצרות החיים ופועלים מחוץ לישראל ונמצאים בדיאלוג עם גוף הידע היהודי

The Salon is a gallery dedicated to multimedia works created by artists who live and work outside of Israel and maintain a dialogue with the corpus of Jewish knowledge.

רעיה ברוקנטל Raya Brukenthal

כל כבודה | IN ALL HER GLORY
אוצרת: הדסה כהן Curator: Hadassa Cohen
אודות התערוכה >

דויד ישראל כץ DAVID ISRAEL KATZ

אש זרה | FOREIGNFIRE
אודות התערוכה >

נטע-לי פלדסמן ונדב שפיגל (אוטרקי)
Natalie Feldesman And Nadav Spiegel (Autarkic)

בראשית | GENESIS
אודות התערוכה >

חנן בן סימון ואינקיאנג ביי
Chanan Ben Simon And Inkyoung Bae

שכב בתוך מזל | DISMANTLE
אודות התערוכה >