אביטל בורג

West Street

19.12.2019 - 30.1.2020

בתערוכה הציגה אביטל בורג סדרת ציורים שנוצרו בחורף של שנת 2018-19 במיוחד עבור גלריה שכטר ועבודת וידאו אחת. בציורים הנדמים לתבליט שיוצא מהבד אל תוך חלל הגלריה, חוקרת בורג את כוחות הטבע יחד עם שעון הזמן.
בשיטוטיה במרחב העירוני נתפסת האמנית אל השוליים הזנוחים של השכונה, שם היא מוצאת וקוטפת פרחי בר מקומיים שלרוב סמויים מן העין.
ההתייחסות אל המרחב היא מרכיב דומיננטי בציורים, הנקראים על שם הרחוב בו קטפה האמנית את הפרחים המופיעים ביצירה. זמן הציור בסטודיו תואם את תוחלת החיים של הפרחים הקמלים לאיטם. כך, מצד אחד, מהווים הציורים מעין־יומן המתעד התרחשות וסביבה עכשוויות, ומצד שני, מתייחסים להיסטוריה של האמנות ולמרחבי המחיה של ההיסטוריה הפרטית של האמנית.
ציורי הקופסאות אשר הוצגו בתערוכה ממשיכים גם הם את העיסוק של האמנית בחומריות ובסמליות של הקרטון כמסמל מקום, מקום מגורים ועראיות.

אוצרת: שירה פרידמן

The exhibition showcased a series of paintings by Avital Burg created in the winter of 2018-19 specifically for the Schechter Gallery and one video installation. 
In the paintings, which seem to protrude like reliefs from the canvas into the space of the gallery, Burg investigates the forces of nature and time.
As she wanders through the urban space, the artist is drawn toward the abandoned fringe of the neighborhood, where she finds and picks localwildflowers that are often concealed from view. The treatment of space is a dominant element in the paintings, named after the street where the artist picked the flowers that appear in each work. The time spent painting in the studio matches the life expectancy of the slowly withering flowers. Thus, on the one hand, the paintings constitute a kind of diary that documents contemporary events and environment, and, on the other, they relate to the history of art and the living spaces of the artist’s private history.
The box paintings that were exhibited also carry on the artist’s treatment of themateriality and symbolism of cardboard as a symbol of dwelling places and transience.

Curator: Shira Friedman

 

Birthday Self Portrait Age 34, 2019, Oil on Canvas, 13 x 13 inch

Adamah Flowers week 12, 2019, Oil on Canvas, 30 x 24 inch

Commercial Street Flowers, 2018, 10 x 8 inch

Prince Street Self Portrait with Backlight, 2019, Oil on Canvas, 40 x 30 inch

Box Relief, 2016, Oil on Canvas on Wood, 5 x 4.34 inch

Last Summer Flowers, 2018, 10 x 8 inch

Self Portrait with Hair Up, 2018, 56 x 46 cm

Ikea Looking Glass Self Portrait, 2018, 26×20 inch

Box and Dried Flower, 2019, 46x46cm

Jody in Lace, 2018, 69x53cm

Self Portrait Sitting, 2018, 150 x 100 cm

Silver Mirror, 2018, 48 x48 cm

The Queen of Box Street (self), 2019, 142 x 101cm