אביטל בורג

West Street

19.12.2019 - 30.1.2020

בתערוכה West St. מציגה אביטל בורג ציורי שמן חדשים מהשנים האחרונות. בעבודות אלה משכללת האמנית את עיסוקה הממושך בציורי דיוקן עצמי וטבע דומם, בפרט פרחים וקופסאות קרטון. 

הדימויים, בין אם הם דיוקן או זר פרחים, תופסים כמעט את כל שטח הציור, ופרטים נוספים מופיעים במשורה. ברובם אלה ציורים תבליטיים, שכמו מתפקעים מתוך הקנבס לתוך חלל הגלריה. מעניין הניגוד לכאורה בין הקומפוזיציה הדחוסה והטקסטורה הפיסולית בתוספת השריטות, עבודת הידיים וסימני הסכין, לבין מושאי הציורים העדינים: הפרחים, תקריבי פניה של האמנית וקופסאות הקרטון השבריריות.

שם התערוכה, West St., שאול משמו של אחד מהציורים, זהו שם רחוב מקובל בעיר אמריקאית טיפוסית. בורג, המתגוררת בברוקלין, מתחקה אחרי פרחי-בר אורבניים, צדדיים ושוליים, ואוספת אותם תוך כדי ציון שם הרחוב והתאריך שבו נקטפו. בסטודיו הופכים הפרחים לניצבים בסצנת טבע דומם, שאותה מציירת בורג עד רגע נבילתם, המסמן את סיום העבודה על הציור; שם הרחוב שבו נקטפו הופך אז לכותרת העבודה. כך עוקבת בורג אחרי עצמה: זהו מעין יומן גיאוגרפי שבו הטבע העירוני, ערים שונות בתקופות שונות, מתכנס באמצעות הפרחים לחלל הסטודיו ולציורים.

אופן-התחקות אישי נוסף מקבל ביטוי בסדרת הדיוקנאות העצמיים שמציירת האמנית אחת לשנה ביום הולדתה. בתערוכה מוצגים שני דיוקנאות כמעט זהים שצויירו לרגל יום הולדתה האחרון של בורג. פניה החתומות של האמנית מוסבים שמאלה בדיוקנאות אלה, ב”תנוחת שלושת-רבעי”, והם תופסים כמעט את כל שטח הציור. בפינה הימנית התחתונה נגלה מעט מהבגד האדום שהיא לובשת – ובולט על הרקע האפור הזֵר הצהוב שהיא עונדת לראשה. זר זה, המכונה בכותרת הציור “Sourgrass” (חמציצים), נלקט גם הוא ברחוב, כמו הפרחים האחרים המופיעים בתערוכה. בדיעבד אפשר לראות בו הן תזכורת לימי ילדותה של בורג באזור ירושלים והן את זר הקוצים המעטר את ראשו של ישו. הֶקשֵרים אלה בין סגנונות, מוטיבים ומסורות מתולדות האמנות לבין רמזים מהביוגרפיה הפרטית של האמנית יוצרים זיקות בין תקופות ומקומות בציוריה.

זיקה נוספת לציורי הרנסנס ולתולדות האמנות אפשר לראות בציור הדיוקן הזעיר, המתגלה בפיסת מראה שבורה. ציור זה מאזכר בד בבד, בין השאר, גם את ציוריו של דייגו ולסקז בן המאה השבע עשרה וגם את אלה של אביגדור אריכא בן המאה העשרים. בורג מודעת היטב לזיקות אלה, אך בה בשעה יוצרת שפה עצמאית מאלפת, הבוחנת נוסף על כך את חומריותו של המושא המצוייר ואת אופני הציור עצמם.

חומריותו של הקרטון, אם כמצע לציור ואם כחפץ מצוייר, נוכחת במידה רבה בגוף עבודותיה של בורג. בציורי הקופסאות המוצגים בתערוכה אפשר להבחין באזורי ציור מופשט. פעולה אמנותית זו ניזונה מהחשיפה לאמנות אמריקאית, בעיקר לזרם האקספרסיוניזם המופשט. אשר לטקסטורה הפיסולית, בורג יוצרת אותה משיירי צבע יבשים אשר נותרו בפלטה ומערבבת אותם עם צבע טרי. שיטה זו מנכיחה את הציורים אלה באלה כשם שנוכחות בהם שכבות “עבר” מגוונות. בציורים החדשים ביותר אפשר להבחין בפרקטיקה חדשה, הקשורה לחקירת-החומריות של בורג: זוהי פרימה מכוונת של הבד, תוך השארת פיסות חשופות.

אוצרת: שירה פרידמן

The exhibition West St. features recent oil paintings by Avital Burg. In these compositions, the artist refines her long-term engagement with self-portraits and still-life paintings, especially flowers and cardboard boxes.

These images of portraits or bouquets take up almost the entire compositional surface, with the addition of few details. Most of them are relief-like paintings that seem to be bursting out of the canvas into the gallery space. It is interesting to note the apparent contrast between the crowded compositions and the sculptural texture, which is enhanced by scratches and the traces of manual labor and knife work, and between the delicate subjects of these works: flowers, close-ups of the artist’s face, and fragile boxes.

The exhibition title, West St., is borrowed from that of one of the paintings, which is named after a typical street name in an American town. Burg, who lives in Brooklyn, seeks out marginal, forgotten urban wildflowers, which she gathers while noting the name of the street where they were found, as well as the date. Back in the studio, these flowers are transformed into participants in still-life scenes that Burg keeps painting until they wilt – the moment that marks the completion of the painting. The name of the street where they were picked subsequently becomes the painting’s title. The result is a sort of geographical diary in which urban nature, and different cities inhabited during different periods, are brought into the space of the studio and the paintings by means of the flowers.

Another personal form of documentation is given expression in the series of self-portraits that the artist paints once a year, on her birthday. The exhibition features two nearly identical portraits painted on the occasion of Burg’s most recent birthday. Her expressionless face is turned to the left in a three-quarter profile, taking up almost the entire surface of the painting. In the lower right-hand corner, one can glimpse something of her red outfit – while the yellow garland she wears around her head stands out against the grey ground. This garland, which has lent the painting the title “Sourgrass,” was also gathered in the street, like the other flowers included in the exhibition. One can also view it as an allusion to Burg’s childhood years in the surroundings of Jerusalem, as well as to the crown of thorns on Jesus’ head. These connections between art-historical styles, motifs and traditions and between details from the artist’s personal biography draw affinities among different periods and places in her paintings. A further affinity with Renaissance painting and the history of art may be detected in the tiny self-portrait revealed in a fragment of a broken mirror. This painting alludes, among other things, to the works of the 17th-century painter Diego Velázquez, as well as to those of the 20th-century painter Avigdor Arikha. Burg is well aware of these affinities, while creating an independent language that also explores the materiality of the subject and the painterly process itself.

The materiality of the cardboard, as both a support and a painted object, is visibly present in Burg’s body of works. The paintings of boxes included in the exhibition reveal areas of abstraction, which have been informed by her exposure to American art and specially to abstract expressionism. As for the sculptural texture, Burg creates it from dry paint remaining on her palette, which she mixes with fresh paint. This method forges a connection between these earlier paintings and those we are attending to, which contain a range of layers from the “past.” The latest paintings reveal a new practice, which is related to Burg’s explorations of materiality: an intentional unraveling of the canvas, which leaves certain bits of it exposed.

Curator: Shira Friedman

avital burg

Birthday Self Portrait Age 34, 2019, Oil on Canvas, 13 x 13 inch

avital burg

The queen of Box street (self), 56 x40 inch

avital burg

Adamah Flowers week 12, 2019, Oil on Canvas, 30 x 24 inch

avital burg

Commercial Street Flowers, 2018, 10 x 8 inch

avital burg

Box Relief, 2016, Oil on Canvas on Wood, 5 x 4.34 inch

Large Hand Towel at Night 2019 Oil on Canvas 24 x 18 in

,Large Hand Towel at Night, 2019, Oil on Canvas 24 x 18 in

West_Street_Flowers_20x16_2018

West Street Flowers, 2018, 20×16 inch

Box_at_Night_18x18in 46x46cm_2018

Box at Night, 2018,18×18 inch 

אביטל בורג, Broken Mirror, 2016, שמן על בד

Broken Mirror, 2016, Oil on Canvas

פרט מתוך הוידאו al tira, 2016
פרט מתוך הוידאו al tira, 2016

פרט מתוך הוידאו Al Tira
2016

צילומי הצבה שחף הבר

צילומי הצבה: שחף הבר

“בעידן של תערוכות צעקניות עם דפי מסרים שגודעים את החוויה מראש, הצניעות והשקט של בורג נדירים כמו הפרחים האורבניים שבציוריה”
אבי פיטשון, מתוך מוסף אמנות ב״הארץ״, 02.01.2020

“מאיזושהי סיבה העולם שולח לי רמזים מרובים בתקופה האחרונה שמשתמע מהם רק דבר אחד: אני צריכה לנסוע לניו יורק. לרשימה הזו מצטרפת גם “West Street”, תערוכת היחיד של אביטל בורג שמוצגת בגלריה שכטר בנווה שכטר.”
רעות ברנע, כלכליסט, 09.01.2020