אליהו אריק בוקובזה Eliahou Eric Bokobza

ספר תאומים | The Book of twins

פתיחה: 22.07.2021 | נעילה: 11.09.2021

הבריאה המתחדשת מתוך החורבן, לאחר ההרס והמוות המצמית המתרחשים בסוף עבודת האנימציה “סיפור על בריאה והרס” של אליהו אריק בוקובזה, מייצרים טלטלה רגשית שאיננה מרפה מן הצופים והמאזינים. הסוף הקשה והעבודה כולה, אף שנעשו לפני כארבע שנים, קשורים קשר הדוק למבצע “שומר החומות” ולהתפרעויות במרבית הערים המעורבות בישראל, שהתרחשו רק לפני כמה חודשים.

הסכסוך הישראלי-פלשתיני מתואר בעבודה כמצב קיומי ראשוני וקמאי שיסודו בגן עדן. הסיפור המקראי, שהפך לאבן-יסוד תרבותית ודתית, הוא בעל משמעויות ופירושים אין ספור; במקרה זה מופיעה בו העיר תל אביב, המזוהה בשני סמלים ארכיטקטוניים איקוניים: צריח המסגד של חסן בק וארובת תחנת-הכֹּחַ רידינג, המתנוססת בגובה 150 מ’ בקו הרקיע של תל אביב.

שני ציוני-המקום הארכיטקטוניים האלה נושאים בחובם היסטוריה טעונה. מסגד חסן בק נבנה בשנת 1913 על ידי חסן בק, המושל הצבאי של יפו, על מנת לבלום את התפשטותה של העיר תל אביב, ואילו תחנת הכֹּחַ “רידינג”, הקרויה על שם היהודי הבריטי והפעיל הציוני רופוס דניאל אייזקס, המרקיז הראשון מרדינג, הוקמה בשנת 1937 בעקבות הביקוש המתגבר לחשמל בתל אביב, אך גם בשל פגיעה בקווי החשמל במהלך המרד הערבי הגדול (בשנים 1939-1936).

שֵם התערוכה, “ספר תאומים”, מאפשר לחשוב את העבודה כחיצונית לקנון המקראי, אך להישאר עדיין בזיקה לו. ב”בריאה” של בוקובזה מעורבים זה בזה מיתוסים מקראיים עם תיאוריות מדעיות. גיבורי העבודה הם הדמות המפוצלת של התאומים, הנראים בתחילה בגן עדן ומוליכים לחלקה השני של העבודה, ה”הרס”. כאן הופכת עבודת האנימציה למקומית וצורבת, רחוקה מאוד מאידיליה: אנו צופים במתרחש בתל אביב ובעזה ומוּבָלים באמצעות הצלילים והסיפור אל מלחמה מקומית, מוּכֶּרֶת עד לזרה. בניגוד לפתיחה האופטימית והתמימה, הסוף איננו מותיר אפשרות לחיים משותפים או נפרדים; הבריאה האוטופית מגיעה לקִצָּהּ הדיסטופי.

עבודת האנימציה נעשתה בהשראתן ובשילובן של שתי אריות אופראיות המושמעות בגלריה: “הנח לי לבכות” מתוך: “רינאלדו” מאת גאורג פרידריך הנדל משנת 1711, הנסבה על אשה לכודה בגן הארמון בירושלים בימי מסעי הצלב ומתאבלת על מצבהּ, ו”קפא הדם בעורקַי” מתוך “פארנצ’ה” מאת אנטוניו ויואלדי משנת 1727, על אודות אב שבמו ידיו הרג את בנו. במהלך העבודה קיימת הלימה מרוממת ומצמררת כאחת בין צלילי האופרה לבין מחוותיהן ותנועותיהן של הדמויות האנושיות, עולם הטבע וכלֵי המשחית.

פלטת הצבעים העזים והנימה הנאיבית של בוקובזה הן כעין מלכודת דבש, המושכת אליה את לבבות הצופים והצופות, אך המכה לבטן הרכה אינה מאחרת לבוא. בוקובזה מעמת אותנו עם סוגיות אקוטיות בהווה הישראלי. מעבר למרכיבים המקומיים, לתֶמות ולמוטיבים מתוך תולדות האמנות הישראלית. הוא מתייחס לתולדות האמנות הכללית בסגנון ובחומרים ומצייר על ניירות-אורז ומניפות-יד של משי, וכך מצטייר הסכסוך המקומי כחלק מן הסכסוכים הגלובליים, בבחינת “אין חדש תחת השמש”.

אוצרת התערוכה: שירה פרידמן

 

The new creation emerging out of the devastation and death at the end of “A Story of Creation and Destruction,” by Eliahou Eric Bokobza, has a shaking emotional effect upon the viewers and listeners. The difficult end and the work as a whole were conceived of by the artist some four years ago. Nevertheless, they appear closely related to “Operation Guardian of the Walls” and to the riots that broke out in most mixed Jewish-Arab cities in Israel only several months ago.

The Israeli-Palestinian conflict is described in the work as a primeval existential state going back to the Garden of Eden. The biblical story, a cultural and religious cornerstone, is charged with countless meanings and interpretations. In this case, it is related to the city of Tel Aviv, which is identified by two iconic architectural symbols: the minaret of the Hassan Bek Mosque and the chimney of the Reading Power Station, which rises 150 meters over the Tel Aviv skyline.


These two architectural landmarks represent a charged history. The Hassan Bek mosque was built in 1913 by Hassan Bek, the military governor of Jaffa, to block the growth of the nascent Tel Aviv. The Reading Power Station was named after the British Jew and Zionist activist Daniel Isaacs, the Marquess of Reading . It was built in 1937 following the growing demand for electricity in Tel Aviv, as well as due to the damage to electric lines caused during the Arab Revolt (1936–1939).
The exhibition title, “The Book of Twins,” allows for a consideration of this work as external to the biblical canon, yet still bearing an affinity with it. Bokobza’s “Creation” combines biblical myths and scientific theories. The protagonists of this work are the split figure of the twins, who first appear in the Garden of Eden and lead to the second part of the work, “Destruction.” At this point, the animation work takes on a biting local character, far from any sort of idyll: we observe the events in Tel Aviv and Gaza and are immersed, by means of the sounds and narrative, in a painfully familiar state of local warfare. In contrast to the work’s innocent, optimistic opening part, the end allows for no possibility of either a shared life or separate lives. The utopian creation reaches its dystopian end.


This animation work was inspired by two opera arias, which are both heard within the gallery: The first aria is “Lascia ch’io pianga” (Let me weep) by Georg Friendrich Händel, from the 1711 opera Rinaldo, which tells the story of a woman trapped in a palace garden in Jerusalem in the time of the crusades, who is lamenting her fate. The second aria is Antonio Vivaldi’s “Gelido in ogni vena” (My blood is frozen in my veins), from the 1727 opera Farnace, which tells of a father who kills his son with his own hands. Bokobza’s work creates an appearance of compatibility – at once uplifting and harrowing – between the musical score, the gestures and movements of the human figures, the natural world and the weapons of destruction.

Bokobza’s bold palette and naïve style form a sort of honey trap, which captivates the hearts of viewers while striking us at our most vulnerable. Bokobza confronts us with acute concerns related to the Israeli present. Beyond his use of local ingredients and reference to themes and motifs from the history of Israeli art, his materials and technique – which includes painting on rice paper and silk fans – allude to the history of art more generally. In this manner, the local conflict appears as part of a series of global conflicts, as if to declare that, “There is nothing new under the sun.”


Exhibition Curator: Shira Friedman

צילום: יובל חי