תפטיר Mycelium

שרון גלזברג

Sharon Glazberg

אוצר: בר ירושלמי Curator: Bar Yerushalmi

 

ברוכות וברוכים הבאים אל תפטיר.

ברוכות הבאות אל האינסוף הקיים בין הדברים. אל כל החיבורים, המחברים, המפרקים, צמתי הדרכים. ברוכים הבאים אל רשת הקשרים, האפשרויות, ההחלטות, ההיסוסים, והתהיות הגלומות בחיווטי הקורים מהם הוא עשוי, ודרכם הוא מתקשר. 

לדבר את התפטיר.
לנשום אותו. לתרגם את שפתו הלא אנושית בגופנו בר החלוף, לזהות את התנועות הטקטוניות העדינות שדרכם הוא מניע אותנו זה לכיוון זה, זה עם זה, זה אל תוך זה. 

ללמוד מן התפטיר.
להתחנך על ברכי הלא אנושי, להשכיל משעורי החיים שהוא מקיים בעצם היותו – שיעורים על הזדקקות לחמצן, על תהליכי עיכול והתרחבות, על יחסי גומלין, על מוות, ועל החיים הבוקעים מתוכו. 

ולבסוף – להיות התפטיר.
לחיות אותו, עימו, דרכו ובעזרתו. לחוות את חומר המציאות דרך עיניו הלא קיימות, דרך חושיו המרובים. להכיר שהתפטיר הוא בכל, בדבק שבין חלומות, בחומר הסיכה המניע את הכוכבים בריק הגדול של השמיים. שם הוא נמצא – בינות הגשרים העדינים המוליכים אותנו בין העולמות ומוביל אותנו אל תוך חיבור בלתי אמצעי החוצה את תחומי הידוע והמוכר של התודעה, מאפשר נגיעה בדבר המחכה לנו מחוץ לגבולות הדמיון, מעבר לאנושיותנו. 


בשנים האחרונות זכתה הפטרייה להכרה חדשה בתודעה הבינלאומית והיא נודעת לא רק בשל יכולותיה הכימיות, אלא גם כמודל להשראה וללמידה לקשת רחבה של מדענים, אמנים ומטפלים, שעובדים עם הפטרייה מתוך יחסים של הקשבה ואינטראקציה.

בעבודתה החדשה, חוקרת האמנית שרון גלזברג את היחס שבין האמנות לצופה, לקהל ולקהילה.
באמצעות הפטריות היא יוצרת מרחב אמנות ורפואה שבו נפגשים אדם ופטריה יחד, ביחסי מטפל ומטופל, אוכל ונאכל. חלל לשינוי תודעה. 

לצורך התפטיר, עוצבה הגלריה מחדש כבית גידול לפטריות מאכל ומרפא המונבטות ומטופלות ע”י האמנית, ועל ידי קבוצה נבחרת של דמויות מדיסציפלינות הטיפול והיצירה, אנשי רוח, אמנים ואמניות, מוזיקאים ומטפלים מומחים בתחומם, שיעסקו ביחסים שבין גוף ונפש ובמפגשים הרעיוניים והמעשיים שבין טיפול, ריפוי, אמנות וטקס.

טיפולים