סיונה בנג'מין Siona Benjamin

לילית | Lilith

15.12.2016 - 13.2.2017

ציוריה של סיונה בנג’מין מעמידים בפני הצופים צופן עשיר, המורכב מרמזים וסמלים שיוצרים זיקה לעולמה הרב-תרבותי והרב-לאומי. בנג’מין מנערת את גיבורות המקרא והמדרש מכל גילוי של רגשנות ומציבה בפנינו דמויות היברידיות המתַפקדות גם כמגידות-עתידות מטריארכליות. אסתר, וַשתי ולילית חמושות במסרים, חושפות את חרדותינו ואת הסכנות המיידיות האורבות לנו.

את פסיפס הסגנונות העשיר המופגן בתערוכה פיתחה בנג’מין מתוך ילדותה בהודו כבת יהודיה בקהילת “בני ישראל” ומתוך התחככות יום יומית עם הדת והתרבות ההינדית, המוסלמית והנוצרית בבומביי של שנות השישים והשבעים למאה העשרים. המאפיינים הסגנוניים ביצירותיה מתכתבים עם כתבי יד פרסיים-הודיים מן המאות השבע עשרה והשמונה עשרה בצבעוניותם שלמעשה שולט בה רק גוון אחד ובתנוחות הגוף האופייניות להם. הצבע הכחול, המזוהה עם האֵל קרישנה, עובר התקה ושינוי משמעות, והאמנית משתמשת בו לתיאור של נשים ושל עצמה. לדבריה נובעת ההזדהות עם הצבע הכחול מאי-הנחת הקשור לחיפוש הזהות ומתחושת הזרות התמידית גם בבית. צבע הזהב המופיע בכנפיה של ושתי מתקשר למסורת האמנות הנוצרית בימי הביניים. נוסף על כך אפשר להבחין באופן העמדת הדמויות במאפיינים הלקוחים מתוך כרזות של סרטי קולנוע מתוצרת בוליווד. בועות הטקסט בסדרת ציורי לילית מאזכרות את אמנות הפופ-ארט. לתוך כל אלה יוצקת בנג’מין תוכן יהודי, מדרשי, עכשווי.
בציורים הנוספים, ואף בסרט האנימציה, מופיעות דמויות נשיות הנתונות בסכנת חיים מיידית. לשם התגברות על הסכנות מעניקה האמנית לכל דמות מעין “גלגל הצלה”: מילים מתוך תפילת “שמע ישראל” או איזכור חזותי לדמות ה”יוגיני” – דמות דמיונית של מתרגלת יוגה קיצונית בעלת יכולות על-טבעיות, המגיעה להתעלות רוחנית באמצעות סבל קיצוני.

תערוכה זו היא תערוכת היחיד הראשונה של האמנית בארץ.

אוצרת: שירה פרידמן

Siona Benjamin’s paintings present the viewer with a rich and complex code composed of symbols of allusions from the artist’s multicultural and multinational world. Benjamin strips the heroines of the Bible and midrash from all traces of sentimentality, presenting us with hybrid figures that are also matriarchal fortune-tellers. Esther, Vashti, and Lilith are armed with messages pertaining both to our anxieties and to the immediate dangers that attend us.

The rich and bold mosaic of styles featured in this exhibition has its roots in Benjamin’s childhood in India, where she was raised as a member of the Jewish Bene Israel community. It also draws inspiration from her daily encounters with the religious and cultural practices of Bombay’s Hindu, Muslim, and Christian populations in the 1960s and 1970s. The style of her works alludes to the monochromatic colors and body postures typical of 17th– and 18th-century Indo-Persian manuscripts. The color blue, which is identified with the Hindu god Krishna, is appropriated and endowed with new meaning as Benjamin uses it to represent the female figures in her works, as well as her own image. She associates this color with a sense of discontent related her quest for identity, and with an experience of constant estrangement that is felt even at home. The color gold, which appears on Vashti’s wings, is related to the palette of medieval Christian art. The positioning of the figures also calls to mind Bollywood film posters, while the text bubbles in the paintings of Lilith are reminiscent of pop art. Benjamin charges these stylistic influences with contemporary Jewish content, which engages with the world of midrash.

Additional paintings, as well as the animation film, feature female figures whose lives are in danger. The artist arms each figure with a “life buoy” of sorts: words from the Shema Yisrael prayer or a visual allusion to a
“yogini” – an imaginary yoga practitioner endowed with supernatural powers, who achieves spiritual transcendence through extreme suffering.

This exhibition is Siona Benjamin’s first solo exhibition in Israel.

למצוא את הבית #89 (פרֶשטֵה), ושתי, 2006, הדפס דיגיטלי מעוטר בעבודת יד, 17X25 סמ

למצוא את הבית #89 (פרֶשטֵה), ושתי, 2006, הדפס דיגיטלי מעוטר בעבודת יד, 17X25 סמ

למצוא את הבית #90 , #91 , #92 (פרֶשטֵה), טריפטיכון, 2006, גואש על נייר, 13X17 סמ
למצוא את הבית #90 , #91 , #92 (פרֶשטֵה), טריפטיכון, 2006, גואש על נייר, 13X17 סמ
למצוא את הבית #90 , #91 , #92 (פרֶשטֵה), טריפטיכון, 2006, גואש על נייר, 13X17 סמ

למצוא את הבית #90, #91, #92 (פרֶשטֵה), טריפטיכון, 2006, גואש על נייר, 13X17 סמ

למצוא את הבית #74 (פרֶשטֵה), לילית, 2006, הדפס דיגיטלי, 61X76 סמ

למצוא את הבית #74 (פרֶשטֵה), לילית, 2006, הדפס דיגיטלי, 61X76 סמ

מגילת אסתר, 2010, הדפס דיגיטלי מעוטר בעבודת יד, 28X450 סמ

מגילת אסתר, 2010, הדפס דיגיטלי מעוטר בעבודת יד, 28X450 סמ

למצוא את הבית #75 (פרֶשטֵה), לילית, 2006, הדפס דיגיטלי, 66X76 סמ

למצוא את הבית #75 (פרֶשטֵה), לילית, 2006, הדפס דיגיטלי, 66X76 סמ

למצוא את הבית #80 (פרֶשטֵה), לילית, 2006, הדפס דיגיטלי, 66X96 סמ

למצוא את הבית #80 (פרֶשטֵה), לילית, 2006, הדפס דיגיטלי, 66X96 סמ

למצוא את הבית #41 , #42 , #43 (יוגיני), טריפטיכון, 2000, גואש על נייר, 13X23 סמ
למצוא את הבית #41 , #42 , #43 (יוגיני), טריפטיכון, 2000, גואש על נייר, 13X23 סמ
למצוא את הבית #41 , #42 , #43 (יוגיני), טריפטיכון, 2000, גואש על נייר, 13X23 סמ

למצוא את הבית #41 , #42 , #43 (יוגיני), טריפטיכון, 2000, גואש על נייר, 13X23 סמ

תערוכת 'לילית'. צילומי הצבה: דין אהרוני
תערוכת 'לילית'. צילומי הצבה: דין אהרוני
תערוכת 'לילית'. צילומי הצבה: דין אהרוני
תערוכת 'לילית'. צילומי הצבה: דין אהרוני

צילומי הצבה: דין אהרוני