נזקת אקיג'י ושחר מרקוס

גניזה TBQ الكتب المقدسة

3.6-11.4.2019

בטרילוגיה “גניזה” מבצעים שחר מרקוס ונזקת אקיג’י ריטואלים הבאים להפיח קדושה בספרי קודש ישנים ובלויים. ריטואלים אלה מזכירים טקסים דתיים אך הם גם שונים מהם שוני מהותי, שכן בעבודותיהם מתייחסים האמנים להלכות הדת תוך נקיטת פרשנות אישית.
האמונה ביהדות ובאסלאם גורסת שכל הכתוב בספרי הקודש הוא דברי אלוהים חיים שהועברו על ידי האל -ביהדות למשה ובאסלאם למוחמד. משום כך הספרים עצמם הם קדושים, יש להתייחס אליהם בכבוד ואסור להשליכם כדבר שאין בו חפץ. הפתרון ההלכתי ביהדות להיפטר בצורה מכובדת והולמת מספרים שבלו או שיצאו מכלל שימוש הוא “גניזה” – קבורה של ספרי קודש. באסלאם יש מגוון אפשרויות להיפטר מספר שבלה ואין הסכמה גורפת של החכמים על פתרון מועדף. אחת הדרכים זהה למנהג הגניזה היהודי: קבורה באדמה; אפשרויות נוספות הן הטבעה במים, קריעה לפיסות נייר ושריפה.
ספרי הקודש הנוצריים, התנ”ך והברית החדשה, נקראים ביבליה. הברית החדשה נכתבה על ידי מחברים שונים בהשראה אלוהית. הנוצרים רואים בביבליה ספר מקודש, אך לא את  דברי האל עצמו כמו ביהדות ובאסלאם. לפיכך אין איסור על השלכת ספרי ביבליה ישנים, אף על פי שרצוי לתרום אותם.
“טקסי הקדושה” שאותם מבצעים האמנים מתרחשים בישראל, באיסטנבול וברומא. סצנת הפתיחה של “גניזה” מתרחשת ביער בן שמן, במערת גניזה מאולתרת  בת ימינו. הספרים המתגוללים בפתח המערה אינם עולים בקנה אחד עם מטרת הגניזה המקורית – הטמנה מכובדת של ספרים שבלו. פעולות ההרמה, הניקוי, הכריכה-מחדש ולבסוף הקריאה בקול מתוך הספרים מחזירות אותם למצב שמיש והם ניצבים לבסוף כספריה בלב היער.
עבודת הווידאו “ים החיים” מתרחשת באיסטנבול, בשעת ערב הומה אדם, מרקוס ואקיג’י מבצעים טקס פומבי שבו הם צועדים בעיר, נושאים מכלים ובהם ספרי קוראן. בהמשך הם יוצקים מי ים על גבי הספרים הפתוחים. הקדוּשה הניגרת מספרי הקוראן נאספת בזהירות לתוך גביעים, והאמנים מפזרים אותה בעולם באמצעות החזרת מימי הגביעים לנהר.
בטקס השלישי מחולצים ספרי הקודש הנוצריים מתוך מכלי מחזוּר ומשמשים כשרידים קדושים בעליה לרגל המתרחשת על גרם מדרגות ברומא. האמנים משחזרים כאן מנהגי עליה לרגל, כמו טיפוס על הברכיים במדרגות ונשיאת מַראָה על הגב תוך כדי ההתקדמות המיוסרת במעלה גרם המדרגות. הספרים העתיקים נמצאים כעת במוקד העליה לרגל. בדרך הם נפתחים, עוברים ניקוי ופיזור ענני קטורת קדושה האופפים אותם.

אקיג’י ומרקוס משתפים  פעולה החל ב- 2012. עיקר עיסוקם המשותף מתרחש במצבי קיצון של הגוף האנושי. בטרילוגיה “גניזה” הם בוחנים פן רגשי עמוק הקשור לדתם – היהדות עבור מרקוס והאסלאם עבור נזקת, הנשואה לנוצרי – ויוצרים  תמהיל המבוסס בו זמנית על פרקטיקות דתיות ופרקטיקות אמנותיות.

אוצרת: שירה פרידמן

In the trilogy Genizah, Shahar Marcus and Nezaket Ekici perform rituals intended to reinfuse sacred books that have grown old and tattered with an aura of holiness. The rituals they enact are reminiscent of religious ceremonies while differing from them significantly, since the artists attend to religious beliefs while offering their personal interpretation of them.
According to both Judaism and Islam, the sacred texts capture God’s words – as transmitted verbatim to Moses (in Judaism) or to Muhammad (in Islam). The books themselves are thus viewed as sacred; they must be treated with respect, and cannot simply be discarded. In Judaism, the Halakhic solution for books that have fallen out of use is the Genizah – the respectful burial of sacred texts. In Islam, there is a range of solutions for disposing of ragged books, and there is no agreement among the sages concerning one preferred solution. One of these methods, which is identical to the Jewish Genizah, is burial in the ground; additional options include sinking the books in water, or tearing and burning them.
The “sacred” ceremonies performed by the two artists unfold in Israel, Istanbul and Rome.
The opening scene of the video Genizah takes place in the Ben Shemen Forest, in Israel, in a contemporary, improvised cave that serves to house discarded books. The volumes lying about at the opening of the cave does not accord with the original purpose of this custom – the respectable burial of old books. The actions of gathering, cleaning, and rebinding the books, and finally reading from them out loud, restores them to use, as they form a library in the midst of the forest.
The video work The Sea of Life takes place at dusk in a crowded area of Istanbul. Marcus and Ekici perform a public ceremony during which they walk through the city carrying containers filled with volumes of the Quran. Later, they pour water from the river onto the open books. The now sanctified water streaming from the books is carefully gathered into goblets, and the artists redistribute it in the world by returning the water from the goblets to the river. 
In the third ceremony, sacred Christian texts are extricated from recycling bins, and serve as holy relics during a pilgrimage that takes place on a staircase in Rome. The artists reconstruct various customs associated s knees and carrying ׳ with holy pilgrimages, such as ascending stairs on one’s back during the tormenting ascent. The ancient books are now the focus of the pilgrimage. They are opened, cleaned, and surrounded by clouds of holy incense. 

Ekici and Marcus began collaborating in 2012, and their joint projects center on exploring extreme states involving the human body. In the trilogy Genizah, they explore a deep emotional aspect of their respective religions – Judaism in the case of Marcus, and Islam in the case of Ekici, who is married to a Christian – and create an amalgam of religious and artistic practices.

Curator: Shira Friedman

Nezaket Ekici & Shahar Marcus , Geniza Videoperformance 2016, photo by Maya Sharabani
Geniza_Nezaket Ekici and Shahar Marcus_ photo by Maya Sharabani
Geniza_Nezaket Ekici and Shahar Marcus_ photo by Maya Sharabani

גניזה, 2017, וידאו חד-ערוצי, 08:41 דקות

ים החיים, 2018, וידאו חד-ערוצי, 10:32 דקות

לה סקאלה, 2018, וידאו חד-ערוצי, 05:54 דקות

לה סקאלה, 2018, וידאו חד-ערוצי, 05:54 דקות

ים החיים, 2018, וידאו חד-ערוצי, 10:32 דקות

גניזה צילום הצבה יותם פרום
גניזה צילום הצבה יותם פרום

צילום: פאביו ברנרדו, מיה שרבני, יותם פרום