מורן שוב רובשוב חוזרת לגלריה שכטר בסדרה חדשה

סוֹפֵי הַדְּרָכִים הֵמָּה רַק גַּעְגּוּעַ

על דרכים ושבילים בתרבות

חמישה מפגשים בימי שישי בצהרים | המפגשים ישודרו בזום ויתקיימו במקביל בגלריה, בהתאם להנחיות.

המפגשים יעסקו במוטיב של “דרך” כדימוי הארכיטיפי, וכמטאפורה המרכזית לקיומנו –
כפי שהמושג ודימויו מופיעים בתרבות. כל מפגש יתמקד בנושא אחר, יציג ויתאר את המובנים והמשמעויות של השימוש בדימויי הדרכים, והכל תוך התייחסות למגוון תחומי תרבות: אמנות, ספרות, מוזיקה, קולנוע, פילוסופיה

להרשמה למפגש:

מפגש חמישי עם אביאל רובשוב:

8.1

בשעה 12:00

דרך האמונה של ישעיהו ליבוביץ

ההרצאה תבקש לבחון את טיב התנועה לאורכה של דרך האמונה לשיטתו של ישעיהו ליבוביץ, הן בקבלת ההכרעה האמונית, הן בפיתוח היצירה ההלכתית, והן בחתירה לעבר השגת השלמות הדתית.

ארבעה מפגשים עם מורן שוב רובשוב:

25.12

בשעה 12:00

יהודה ארמוני

על דרכים ומסעות אצל מוזיקאים במנגינות ובשירים. ביחד עם אביאל רובשוב.

על זמרים וכותבים (ישראליים ובינלאומיים) ששרים על דרכים ומסעות ועל השיבה הביתה, ועל יצירות מוזיקליות שהטיול והמסע מדריכים את המוזיקה שלהם.

דימוי: יהודה ארמוני

27.11

בשעה 12:00

מורן שוב רובשוב, נהר בן-גוריון בת-ים, 2007

על סימון דרכים כפעולה אמנותית

על אמני פעולה (מן הארץ ומן העולם) שמסמנים דרך-מסלול-פס-קו-כיוון תוך כדי תנועה במרחב. על תנועה-הליכה-סימון כאקטיביזם תרבותי-חברתי-פוליטי.

דימוי: מורן שוב רובשוב, נהר בן-גוריון בת-ים, 2007

6.11

בשעה 12:00

עמוס שוב, 1982

על דרכים ושבילים ואודיסיאות בציור, בצילום, בקולנוע

'דרך' היא הדימוי הארכיטיפי והמטאפורה המרכזית לקיום שלנו. על קשרים שבין תודעה והכרה לדימוי החזותי ולחוויה החושית – באמצעות יצירות אמנות (ישראליות ובינלאומית) שנושאיהן דרכים ושבילים.

דימוי: עמוס שוב, 1982

16.10

בשעה 12:00

יהודה ארמוני

על מקורותיה, גלגוליה, שימושיה ומשמעויותיה של המילה "דרך" בשפה העברית

העברית היא שפה שכרוכה באוריינטציה: אנחנו בוחרים כיוון מתוך כוונה, אנחנו נעים על שביל בִּשְביל להגיע, ומתגעגעים ומגיעים ונוגעים, והדרך היא המדריכה אותנו. על מושגים כגון: אם הדרך, דרך הישר, אבן דרך, שביל הזהב ועוד

דימוי: יהודה ארמוני