עכשיו בגלריה:

פתיחה: 21.05.21 • נעילה: 10.07.21

התערוכה הבאה:

פתיחה: 21.05.21 • נעילה: 10.07.21

ביקור בתערוכה בתיאום מראש בלבד. במייל: shlomi@neve.org.il או במספר 054-8177927 (סימה מאיר)