התערוכות הבאות:

פתיחה: 08.04.21 • נעילה: 15.05.21

התערוכות הבאות:

פתיחה: 08.04.21 • נעילה: 15.05.21

פתיחה: 08.04.21 • נעילה: 15.05.21

פתיחה: 08.04.21 • נעילה: 15.05.21

ביקור בתערוכה בתיאום מראש בלבד. במייל: shlomi@neve.org.il או במספר 054-8177927 (סימה מאיר)