פתיחה: 21.02.21 • נעילה: 17.03.21

ביקור בתערוכה בתיאום מראש בלבד. במייל: shlomi@neve.org.il או במספר 054-8177927 (סימה מאיר)

פתיחה: 21.02.21 • נעילה: 17.03.21